Savez za Željeznicu

100 mil. Eura od EBRD za Železnice Srbije

100 mil. Eura od EBRD za Železnice Srbije

EBRD i Železnice Srbije potpisale su 15. rujan ugovor o novom kreditu od 100 milijuna Eura. Sredstva iz novog kredita koristiti će se za modernizaciju infrastrukture na koridorima ali i za nabavku novih višesustavnih električnih lokomotiva.

Europska banka i Železnice Srbije za obnovu i razvoj (EBRD) potpisali su u Beogradu na Dan Železničara Srbije, 15. rujna, Ugovor o kreditu vrijedan oko 100 milijuna Eura, javlja portal SEEbiz. Ugovor su potpisali generalni direktor Železnica Srbije Milovan Marković i izvršni direktor za infrastrukturu EBRD-a Thomas Maier. Potpisivanju ugovora prisustvovali su ministar za infrastrukturu Milutin Mrkonjić, državni sekretar istog ministarstva dr. Slavoljub Vukićević i direktorica EBRD-a za Srbiju Hildegard Gacek.

Direktor Mrkonjić govorio je preciznije o trošenju sredstava:

– Zahvaljujući sredstvima od 100 milijuna Eura Železnice Srbije rehabilitirati će magistralne pruge na paneuropskom koridoru X i nabaviti nove višesustavne električne lokomotive. Za obnovu 112 kilometara magistralnih pruga, uključujući i nabavku nove mehanizacije, biti će utrošeno 35 milijuna Eura. Za nabavku višesustavnih električnih lokomotiva, a procjenjujemo da ćemo ih moći kupiti 15, biti će izdvojeno 64 milijuna Eura, dok će milijun biti potrošen za pristupne naknade.

Čitav bi se projekt trebao realizirati do 1. svibnja 2014. godine.

el_01_b3

Foto: Železnice Srbije

Realizacijom ovog ugovora biti će stvoreni uvjeti za povećanje efikasnosti putničkog i teretnog prometa, podizanje sigurnosti i pouzdanosti odvijanja prometa i povećanje propusne moći pruga. Marković je istaknuo da je želja srpskih željeznica da pruge budu bolje, vlakovi ljepši i da se kvaliteta usluge poveća kako bi mogli biti konkurentni u međunarodnom prometu. Zatim je još dodao:

– Nabavkom novih lokomotiva biti će ispunjeni uvjeti međunarodne interoperabilnosti srpskih željeznica, jer se radi o lokomotivama koje mogu prometovati različitim europskim prugama, a sve to u okviru integriranja naše zemlje u Europu.

Marković je još zahvalio i velikoj podršci Vlade Republike Srbije pri realizaciji ovog projekta.

Thomas Maier, direktor za infrastrukturu EBRD-a je izjavio:

– Potpisivanje današnjeg ugovora je korak naprijed u našoj suradnji. Ove investicije su važne za integraciju Srbije u regionalnu ekonomiju i Europsku uniju. Železnicama Srbije i Vladi treba čestitati na reformama koje provode, a posebno zahvaljujem ministru za infrastrukturu Milutinu Mrkonjiću na energičnosti i odlučnosti za ulaganja u željeznicu i ceste. Ovo je četvrti kredit EBRD-a dan Železnicama Srbije i do sad smo za njihovu modernizaciju odobrili oko 300 milijuna Eura.

Ante Klečina

Izvori: SEEbiz, Železnice Srbije, vlakovi.com

© 2020 Savez za Željeznicu