Savez za Željeznicu

Projekt Rumobil

RUral MOBILity – ruralna mobilnost u europskim regijama pogođenim demografskim promjenama
Vodeći partner: Ministarstvo regionalnoga razvoja i transporta regije Saxony-Anhalt (Njemačka)
Trajanje projekta: od 1. lipnja 2016. do 31. svibnja 2019.
Financiranje projekta: Projekt se sa 85 posto financira iz EU programa „Interreg Central Europe“

O projektu

Ciljevi projekta

Projekt RUMOBIL trebao bi dati odgovore na pitanja kako uspostaviti kvalitetan i održiv željeznički i ostali javni prijevoz u ruralnim regijama srednje Europe. Glavni je cilj projekta izraditi smjernice koje će omogućiti uspostavu i upravljanje kvalitetnim i financijski održivim javnim prijevozom u ruralnim regijama. Hrvatski partneri imaju velika očekivanja od projekta jer je uspostavljanje javnog prijevoza u ruralnim regijama velik izazov za željezničke i sve ostale prijevoznike te upravitelje prometnom infrastrukturom. Izazov je to i za mnoge europske regije, što dovodi do smanjenja ili potpunog ukidanja usluga javnog prijevoza u nekim područjima koja su slabo naseljena i čije je stanovništvo uglavnom raspoređeno u malim i raštrkanim naseljima. Ipak, cilj Europske unije, pa tako i partnera u tome projektu, jest pronaći način kako i takva područja uključiti u sustave javnog prijevoza, što bi omogućilo mobilnost stanovništva u tim područjima te njihovu veću socijalnu uključenost u društvo. Također se želi potaknuti mlađe stanovništvo na ostanak u tim područjima jer oni su ključni za aktivnu gospodarsku djelatnost poput poljoprivrede koja je važna za cijelo društvo. Projekt obuhvaća i niz oglednih te istraživačkih aktivnosti u sklopu kojih će se prikupljati i analizirati primjeri dobre prakse već postojećega učinkovitog željezničkog i autobusnog prijevoza u nekim ruralnim regijama širom Europe.

Aktivnosti

Ogledne aktivnosti uključivat će primjenu saznanja koja će projekt prikupiti, a koja će omogućiti poboljšanje usluga u željezničkom i autobusnom prijevozu kroz bolji vozni red, bolje sustave mrežnog informiranja putnika, bolje uređenje kolodvora i stajališta, promotivne kampanje i sl. U Hrvatskoj će HŽ Putnički prijevoz i HŽ Infrastruktura provesti ogledne aktivnosti usmjerene na poboljšanje voznog reda u Karlovačkoj županiji, konkretno na pruzi Karlovac – Ozalj – Metlika (SLO). Cilj je poboljšati vozni red kako bi bolje odgovarao potrebama lokalnog stanovništva te kako bi se ostvarivale bolje veze između lokalnih vlakova i vlakova na pruzi Zagreb – Rijeka. Osim tih aktivnosti kroz projekt će se prirediti i smjernice za poboljšanje lokalne prometne strategije Karlovačke županije. Savez za željeznicu će kroz projekt voditi radni paket za komunikaciju te će biti zadužen za pripremu i koordinaciju svih komunikacijskih i promotivnih aktivnosti.

Rezultati

Rezultati projekta RUMOBIL, objedinjeni u jednoj strategiji poboljšanja ruralne mobilnosti u slabo naseljenim područjima, trebali bi biti podrška transnacionalnoj suradnji između lokalnih samouprava i njihovih transportnih entiteta. Radeći zajedno na projektu RUMOBIL, partneri će izraditi platforme za razmjenu postojećih iskustava, povećat će se znanje među partnerima kroz provođenje pilot-projekata, a rezultati će pomoći revidiranju transpoprtnih politika u pojedinim regijama, kako bi one bolje znale odgovoriti na potrebe mobilosti stanovništva.
Kroz posjete pojedinim lokacijama, predstavljanjem dobrih praksi i provođenjem pilot-projekata, testirat će se brojne inovativne mogućnosti poboljšanja prometa u slabo naseljenim ruralnim područjima, kako bi se ona bolje povezala preko primarnih, sekundarnih i tercijarnih čvorišta na nacionalnu i europsku putničku transportnu mrežu. Iz dobivenih rezultata kombinirat će se znanja partnera i drugih dionika, a nove ideje zatražit će se i putem transnacionalnog natječaja na društvenim mrežama.
Konačno, preporuke i nalazi do kojih će se doći provođenjem pilot-projekata bit će predstavljeni političkim tijelima i lokalnim samoupravama koje odlučuju o razvoju prometa u pojedinim regijama. Osvještavanjem relevantnih institucija o problemima ruralne mobilnosti slabo naseljenih krajeva, očekuje se da će i politička potpora odlukama o poboljšanju prometa u pojednim europskim regijama biti značajnija.

Partneri na projektu

Projekt Rumobil možete pratiti i putem službene Facebook stranice:

© 2024 Savez za Željeznicu