Savez za Željeznicu

Održive načine kretanja do kolodvora koristi 75 posto putnika

Održive načine kretanja do kolodvora koristi 75 posto putnika

Trajanje putovanja, točnost vlakova, nedostatak parkirališta za automobile i bicikle “bolna su točka” (ne)zadovoljstva putnika, a najzadovoljniji su cijenom, dostupnošću i ugodnošću putovanja. Povećanje cijene goriva motiviralo je pak dio putnika, koji su koristili osobno vozilo, na promjenu načina prijevoza, a 70 posto putnika navodi kako bitne informacije o poremećajima u prometu i promjenama voznog reda, nisu dostupne pravovremeno ni na jasno vidljivom mjestu.

To je samo dio zaključaka iz analize rezultata savjetovanja s korisnicma koju je Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) od rujna do studenoga 2022. godine provodila putem on line ankete i terenskog anketiranja putnika na željezničkim kolodvorima u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku i Varaždinu. U anketiranju sudjelovalo je 632 putnika, a prema dobnoj strukturi korisnika nije bilo bitnih promjena u odnosu na prethodno istraživanje. Od ukupnog broja anketiranih putnika, njih 95 posto, radno je aktivno stanovništvo koje uglavnom koristi uslugu željezničkog prijevoza. Također, većina ispitanika svakodnevno koristi željeznički prijevoz, a zadržala se i navika putovanja nekoliko puta tjedno u svrhu odlaska na posao i fakultet. Razlog tomu je, prema navodima putnika, omogućen češći rad od kuće pa nema potrebe za svakodnevnim putovanjem. Kao glavne razloge zašto odabiru željeznički prijevoz trećina ispitanika i dalje navodi povoljnu cijenu i dostupnost prijevoza. Za dolazak do stajališta/kolodvora čak 50 posto anketiranih putnika pješači, 23 posto ih koristi osobno vozilo, što predstavlja smanjenje od 10 posto u odnosu na savjetovanje provedeno 2020., dok je javni prijevoz zastupljen s 18 posto. Iz toga prizlazi kako čak 75 posto putnika za dolazak do željezničkog službenog mjesta koristi održive načine kretanja (pješačenje, javni prijevoz i bicikl)! Razlog tomu je dostupna željeznička infrastruktura unutar prikladne udaljenosti hoda, povezana je s javnim prijevozom, a povećanje cijene goriva motiviralo je jedan dio putnika koji su koristili osobno vozilo na promjenu načina prijevoza.

Što se tiče zadovoljstva prijevozom, najveći broj anketiranih putnika, njih 61 posto, smatra kako je udobnost putovanja na zadovoljavajućoj razini. Međutim, čak 60 posto anketiranih putnika je vrlo nezadovoljno trajanjem putovanja, što je pokazatelj nekonkurentnog prijevoznog vremena i odvraćajući čimbenik od korištenja vlaka. Još jedan od slabije ocjenjenih pokazatelja kvalitete prijevoza željeznicom je točnost pa se preko 62 posto anketiranih putnika izjasnilo da nije zadovoljno točnošću vlakova te se veliki dio primjedbi odnosi na česta kašnjenja i nedostatak pružanja informacija putnicima o razlozima kašnjenja.

Zadovoljstvo uslužnošću osoblja u vlaku i na kolodvorima stagnira

Zadovoljstvo uslužnošću osoblja jednako je kao i tijekom prethodnog ispitivanja, pa je tako i dalje više od 60 posto anketiranih putnika zadovoljno s osobljem u vlaku, kao i s osobljem na željezničkom kolodvoru, koje je pozitivno ocijenilo više od 55 posto ispitanika. Putnici su, prema rezultatima ankete, zadovoljni dostupnošću karata i voznih redova. Međutim, kako su dostupnost karata i voznih redova veoma bitni putniku za planiranje putovanja, tako su bitne i informacije o poremećajima u prometu, promjenama voznog reda, a upravo za navedene informacije 70 posto putnika navodi kako nisu dostupne pravodobno i na jasno vidljivom mjestu, što je povećanje od 15 posto u odnosu na rezultate iz prošlog savjetovanja. U kategorijama čistoće, grijanja i hlađenja vlakova, temperature i kakvoće zraka i dalje postoji potreba za poboljšanjima i putnici smatraju da je potrebno više pažnje posvetiti navedenim kriterijima. Uz samu uslugu prijevoza putnika obuhvaćene su usluge prijevoza bicikala, prtljage i životinja čime je 45 posto anketiranih putnika zadovoljno. Međutim, uslugom prijevoza bicikla samo je 5 posto anketiranih putnika vrlo zadovoljno, što je, u kontekstu poticaja održive mobilnosti, izuzetno loš rezultat te u odnosu na savjetovanje iz 2020. godine nema značajnog pomaka.

Preko 46 posto anketiranih putnika smatra da bi usluge u službenim mjestima trebale biti dostupnije, između ostalog ističu nedostupnost parkirališnih mjesta za osobna vozila i površina za sigurno odlaganje bicikala. Nadalje, službena mjesta anketirani putnici i dalje smatraju neprikladnim i neprilagođenima potrebama putnika te ističu kako mnoga od njih nemaju uređene perone, adekvatnu rasvjetu i prostor za zaštitu od nepogodnih vremenskih uvjeta. Iz tog razloga svega 5 posto anketiranih putnika je izrazito zadovoljno funkcionalnošću službenog mjesta.

Raste trend nezadovoljstva dužinom putovanja, točnošću, dostupnosti informacija, čistoćom vlakova i službenih mjesta

Iz svega navedenog može se zaključiti da su korisnici i dalje najzadovoljniji cijenom, dostupnošću i ugodnošću putovanja. Također, zadovoljni su s uslužnošću osoblja u vlaku i u službenom mjestu. Međutim, kao čestu primjedbu putnici navode izostanak pružanja informacija u vlaku pri slučaju kašnjenja i stajanja. Anketirani putnici potvrđuju trend nezadovoljstva s vremenom putovanja, točnošću vlakova, dostupnosti informacija o poremećajima, čistoćom vlakova i službenih mjesta. Navedeno jekontinuirano na niskim standardima kvalitete na što je HAKOM već upozoravao, a svojim djelovanjem pokušava ukazati prijevozniku i upravitelju infrastrukture na potrebu većeg angažmana na povećanju kvalitete navedenih parametara. Dostupnost i pristupačnost službenih mjesta, posebice za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, potrebno je uskladiti sukladno tehničkoj specifikaciji za interoperabilnost za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću, a s ciljem omogućavanja putovanje željeznicom i korištenja željezničkih usluga.

Kroz prikazane rezultate može se zaključiti to da su anketirani putnici i u zadnjem savjetovanju zadržali kritički stav i dodatno apostrofirali poznate  probleme s kojima se susreću tijekom planiranja i realizacije svog putovanja.

Rezultati ankete pokazatelj su i pružatelju usluge putničkog prijevoza (HŽ Putničkom prijevozu) i upravitelju infrastrukturom (HŽ Infrastrukturi) što trebaju i dalje raditi kako bi se korisnicima poboljšala usluge, a time i povećalo zadovoljstvo putovanjem željeznicom!

Tekst: Vlatka Škorić

Foto: Ante Klečina

Detaljna analiza provedenih istraživanja može se vidjeti OVDJE.

 

© 2024 Savez za Željeznicu