Savez za Željeznicu

Projekti Fakulteta prometnih znanosti

Projekti Fakulteta prometnih znanosti

Na Fakultetu prometnih znanosti provode se razni domaći i međunarodni projekti. Na ovogodišnjem obilježavanju dana Fakulteta prometnih znanosti predstavljena su tri projekta na kojima fakultet radi. Više o tim projektima pročitajte u nastavku.

ZAVOD ZA PROMETNU SIGNALIZACIJU

-RETROREFLEKSIJA-

Zavod za prometnu signalizaciju na javnom natječaju u srpnju 2015. godine dobio je projektKontrolna ispitivanja retrorefleksije horizontalne i vertikalne prometne signalizacije na državnim cestama s prikupljanjem podataka za ažuriranje baze cestovnih podataka, za naručitelja Hrvatske ceste d.o.o. iz Zagreba. Predviđeno trajanje projekta je dvije godine, a projekt je podijeljen u dva dijela.

Prvi dio je dinamičko ispitivanje retrorefleksije uzdužnih oznaka na kolniku državnih cesta na području Republike Hrvatske koje podrazumijevaju mjerenje noćne vidljivosti uzdužnih oznaka na kolniku dinamičkim mjernim uređajem u cijeloj dužini, a drugi dio projekta je ispitivanje retrorefleksije prometnih znakova s prikupljanjem i obradom podataka o prometnim znakovima.4784661443117056

Rezultati svih navedenih dinamičkih ispitivanja i baza prometnih znakova nalaze se u suvremenom programskom alatu Retrorefleksija razvijenim od strane Zavoda. Zavod za prometnu signalizaciju posjeduje svu najmoderniju opremu za sva ispitivanja kvalitete prometne signalizacije, dok su jamstvo kvalitete rada Zavoda akreditacijske norme ISO9001 i ISO17025 po kojima je akreditiran.

Galerija fotografija vozila nabavljenih za projekt “Retrorefleksija”

ZAVOD ZA INTELIGENTNE TRANSPORTNE SUSTAVE

-Projekt SORDITO-

Projekt SORDITO punog naziva, sustav za optimizaciju ruta u dinamičkom transportnom okruženju, započet je u okviru operativnog programa regionalne konkurentnosti s pozivom na jačanje kapaciteta za istraživanje, razvoj i inovacije. Prijavitelj projekta je Fakultet prometnih znanosti, a partner projekta je tvrtka Mireo d.d. Projekt je započeo u listopadu 2014. godine, a trajat će do veljače 2016. godine, odnosno 16 mjeseci. Budžet projekta je gotovo tri i pol milijuna kuna, a financiran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

U kratkim crtama, projektom SORDITO već se izradio funkcionalni pregled profila brzina svih cestovnih segmenata, zahvaljujući GPS podacima koji su se dobili praćenjem preko 4000 vozila u razdoblju od pet godina (2009-2014) koje je isporučila tvrtka Mireo, glavni partner ovog projekta. Profil izračunatih brzina određenih prometnih segmenata ili čitavih područja daje jasan uvid u karakteristike prometnog toka i to u svakom dijelu godine, tjedna ili dana, sve do najmanjih petominutnih intervala na području čitave Hrvatske. Takav skup informacija koristiti će se kao podloga za lociranje zona usporenja i mjesta zagušenja, te za razvoj, proširenje i prilagodbu postojećih algoritama za računanje ruta u navigaciji osobnih vozila ili flota vozila pri dostavi odnosno prikupljanju, što konačno smanjuje logističke troškove odnosno troškove vožnje.

ZAVOD ZA PROMETNO PLANIRANJE

-iRAP-

Navedeni projekt od važnog je značaja iz razloga što doprinosi povećanju sigurnosti cestovnog prometa. Provodi se u Republici Hrvatskoj i u nekim zemljama u inozemstvu.Ceste se klasificiraju prema stupnju zaštite koju pružaju na način da ih se ocjenjuje od jedne do pet zvjezdica. Europska verzija projekta nazvana je EURO RAP i u Hrvatskoj se provodi od 2006. pod pokroviteljstvom Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa, MUP-a i Hrvatskog autokluba. Uz primarni cilj, a to je povećanje sigurnosti, projekt je doprinesao i otvaranju četiri radna mjesta na kojima rade bivši studenti Fakulteta prometnih znanosti. Ostvarena je i suradnja s Geodetskim fakultetom i tvrtkom Promet i prostor. U budućim planovima navedenog projekta nalaze se Engleska, Senegal i Vietnam.

 

© 2023 Savez za Željeznicu