Savez za Željeznicu

Odabran izvođač radova za Dugo Selo – Križevci

Odabran izvođač radova za Dugo Selo – Križevci

U srijedu 21. listopada donesena je odluka o odabiru izvođača radova na  rekonstrukciji postojećeg i izgradnji drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Dugo Selo – Križevci. Radi se strateškom projektu od javnog značaja za RH i do sada najvećem infrastrukturnom željezničkom projektu koji sufinancira EU. Ovo je ujedno i najveći projekt EU fondova u Hrvatskoj.

Uprava HZI - 1 p

Procijenjena vrijednost radova iznosila je 1,278 milijardi kuna, dok je procjena ukupne vrijednosti projekta koji osim radova obuhvaća i troškove nadzora nad izvođenjem radova, troškove rješavanja imovinsko-pravnih poslova te troškove nepredviđenih radova iznosila 1,517 milijardi kuna (198 milijuna eura).
HŽ Infrastruktura je kao jedan od najvećih korisnika europskih sredstava dosad uspješno realizirala projekte u vrijednosti od gotovo milijardu kuna, a s ovim projektom bit će ukupno povučeno dvije i pol milijarde kuna EU sredstava. Nakon što je prije mjesec i pol dana zaključen ugovor s izvođačima radova i nadzora za projekt izgradnje prvih novih kilometara pruge nakon gotovo 50 godina, radi se o dionici Gradec – Sv. Ivan Žabno, ovo je u kratkom roku drugi veliki projekt koji ima za cilj modernizaciju i obnovu željezničke infrastrukture RH.

Ovim projektom HŽ Infrastruktura doprinosi ostvarenju ciljeva nacionalne prometne politike u području željezničkog sektora te potvrđuje opredjeljenje da se kao glavni izvor financiranja koriste upravo sredstva Europske unije.

Poziv za nadmetanje HŽ Infrastruktura je objavila 3. srpnja ove godine. Interes za nadmetanje je bio velik, proces je proveden transparentno, a otvaranje pristiglih ponuda je bilo javno i uz prisustvo javnog bilježnika. Na natječaj je pristiglo šest ponuda, a čak 50% ponuda kretalo se u okvirima procijenjene vrijednosti projekta. Opsežan posao evaluacije ponuda proveden je u rekordnom roku. Temeljem sveobuhvatne analize i uz primjenu svih kriterija postupka javne nabave izabrana je cjenovno najprihvatljivija ponuda.

Potpisivanje ugovora za radove uslijediti će nakon što, sukladno Zakonu o javnoj nabavi, odluka o odabiru postane izvršna.

Više na HŽ Infrastruktura

Marin Dokoza

© 2024 Savez za Željeznicu