Savez za Željeznicu

Mađari grade tramvaje za Afriku

Mađari grade tramvaje za Afriku

Prototip tramvaja za Afričko tržište isporučen je u grad Addis Ababa. Prototip je napravila Mađarska tvornica Dunai Repülőgépgyár (DR). DR planira serijsku proizvodnju za Etiopiju koristeći Mađarske komponente. Osim toga Mađari su u pregovorima sa Etiopijskim Metals & Engineering Corp sa kojima planiraju dogoviriti izgradnju pruge za testiranje. O ovom projektu pregovara se i sa komercijalnom etiopijskom bankom. Prototip će se u međuvremenu nalaziti u krugu tvornice Metals & Engineering Corp.

Prototip je originalno napravljen 2010. godine za potrebe Mađarskog grada Szegeda. Dvije zadnje sekcije zapravo su rekonstruirani dijelovi modela Rostock Tatra B6 sa dodanim niskopodnim dijelom u sredini. Dizajn je napravljen od strance Artifex Stúdió.

et-DR_tram_8130ea8167

35% niskopodni tramvaj dug je 33,8m i teži 63,4 tone. Ima 50 sjedala koja sa stajaćim mjestima tvore kapacitet od 233 putnika po standardu 5 putnika/m2 ili 278 putnika po standardu 8 putnika/m2. Kompozicija ima 8 osovina od kojih svaku pogoni 90 kW motor. Tako konfiguriran tramvaj može razviti brzinu od 70km/h. Tramvaj je opremljen sustavom za rekuperaciju električne energije prilikom kočenja te softwareom za kontrolu vozila.

Izvor: railwaygazette.com

Marin Dokoza

© 2024 Savez za Željeznicu