Savez za Željeznicu

Jačanje Mediteranskog željezničkog koridora

Jačanje Mediteranskog željezničkog koridora

Pristupanjem Europskoj mreži željezničkih koridora povećana je konkurentnost željezničkog prometa u RH

U Zagrebu je 23. svibnja, u sklopu Konferencije Mediteranskog koridora za željeznički teretni prijevoz 6, potpisano pismo namjere osam upravitelja željezničke infrastrukture s Mediteranskog koridora (Španjolska, Francuska, Italija, Slovenija, Mađarska i Hrvatska). Ovime su se upravitelji obvezali da će raditi na jačanju koridora podržavajući Plan razvoja Mediteranskog koridora 2020. Cilj je ojačati tržište željezničkog teretno prijevoza odnosno omogućiti jednostavnije korištenje željezničkog teretnog prijevoza.

U sklopu događaja, član Uprave HŽ Infrastrukture Ivan Kršić predstavio je 9 projekata obnove i modernizacije željezničke infrastrukture koje HŽ Infrastruktura provodi na hrvatskom dijelu Mediteranskog koridora, ukupne vrijednosti gotovo 600 milijuna eura te istaknuo i ostale projekte HŽ Infrastrukture.

Osim Kršića, događaju je prisustvovala i državna tajnica za promet Nikolina Brnjac koja je pozvala okupljene da u sklopu suradnje na Mediteranskom koridoru razmisle o jačem povezivanju sjevernojadranskih luka kvalitetnom željezničkom vezom na relaciji Rijeka – Kopar – Trst. Također, Brnjac je rekla da je došlo vrijeme za uspostavljanje novoga teretnog koridora Alpine-Western Balkan RFC 10 na relaciji Villach – Ljubljana – Zagreb – Beograd – Istanbul, u koji bi bila uključena i relacija Graz – Maribor – Zagreb – Rijeka te odvojak Vinkovci – Vukovar.

U sklopu Konferencije održana su i dva okrugla stola na kojima su sudjelovali predstavnici upravitelja infrastrukture na Mediteranskom koridoru. Na okruglom stolu o razvoju Koridora RFC 6 u istočnoj Europi i ulozi jadranskih luka direktor Sektora za pristup infrastrukturi HŽ Infrastrukture Ratko Almer predstavio je sudionicima Konferencije trenutačnu situaciju te perspektivu hrvatske željezničke infrastrukture uključenjem na Koridor. Tijekom drugog okruglog stola upravljački tim Koridora predstavio je planirane aktivnosti.

Više o koridorima

Rail Freight Corridor (RFC) koridori nastali su temeljem regulative Europske Unije (EU) 913/2010 i stupili su na snagu 9. studenog 2010. godine. Nastali su iz potrebe da se uspostave međunarodni teretni koridori koji će biti vođeni međunarodnim tržištem i kako bi zadovoljili tri glavnja cilja:

 1. Povećanje suradnje između upravitelja infrastrukture u pogledu interoperabilnosti, dodjele kapaciteta i sl.
 2. Pronalazak ravnoteže između teretnog i putničkog prijevoza
 3. Promocija intermodalnosti između željeznice i ostalih modova prijevoza integracijom terminala u mrežu

Koridori su raspoređeni na ukupno 9 koridora:

 1. RFC-1: Rhine – Alpine Corridor
 2. RFC-2: North Sea-Mediterranean Corridor
 3. RFC-3: ScanMed Corridor
 4. RFC-4: Atlantic Corridor
 5. RFC-5: Baltic-Adriatic Corridor
 6. RFC-6: Mediterranean Corridor
 7. RFC-7: Orient/East-Med Corridor
 8. RFC-8: North Sea – Baltic Corridor
 9. RFC-9: CS (Czech-Slovak) Corridor

Na svim se koridorima prometuje pod jednakim uvjetima koristeći paket OSS (One Stop Shop) koji nudi razne aplikacije za planiranje prometa. Na koridorima se promiče uporaba ERTMS sustava.

Foto: HŽ Infrastruktura

© 2024 Savez za Željeznicu