Savez za Željeznicu

Hrvatski

Radionica SENT projekta u Zagrebu

Nakon što je nedavno održana slična radionica u Rijeci,  u Zagrebu je 31. ožujka održana radionica „Izazovi povezivanja logističkih centara u dunavskoj regiji” koja je dio projekta SENT, financiranog iz programa START unutar Dunavske strategije.

Četiri su partnera na projektu iz Hrvatske i Srbije: Klaster intermodalnoga prijevoza iz Rijeke, Savez za željeznicu iz Zagreba i Klaster transporta i logistike …

USEMobility početni sastanak u Berlinu uspješan

Poslovodstvo Saveza i poslovni suradnici uspješno su sudjelovali na početnom sastanku projekta USEMobility 20. i 21. siječnja 2011. u Berlinu. Sedam udruga iz pet zemalja Europe još se detaljnije upoznalo sa zadacima i ciljevima projekta kroz niz prezentacija. Na sastanku je bio prisutan predstavnik Europske komisije Frank Smit.

„USEMobility“ za istraživanja i poboljšanja javnog prijevoza

„Savez za željeznicu“ od 1. siječnja aktivno sudjeluje u istraživačkom projektu „USEMobility“ s još šest partnera iz pet zemalja EU. Projektu je cilj istražiti koji su stvarni razlozi zbog čega građani izabiru javni prijevoz umjesto prijevoza osobnim automobilima. Iako su ankete mobilnosti građana sastavni dio redovnih prometnih istraživanja u EU pravi razlozi zašto ljudi biraju javni prijevoz nisu ozbiljno istraživani. Ovo je prilika za neke hrvatske regije da su njima sustavno istraži prijevozna potražnja. To bi najviše trebalo koristiti vlastima i samim prijevoznicima u vidu preciznih naputaka kako raditi u budućnosti. 

Javni prijevoz putnika u funkciji regionalnog razvoja

U području domaćega javnog prijevozu postoji mnoštvo otvorenih pitanja na koja bi bilo potrebno dati jasan i brz odgovor. Goruća među tim pitanjima jesu kako omogućiti kvalitetnu, sigurnu i jeftinu mobilnost stanovništva u velikim gradovima, kako zadržati ljude da žive u manjim gradovima i na selu, a rade u većim središtima ili obrnuto, kako s jednom jedinom prijevoznom kartom odabrati najpovoljniju kombinaciju prijevoznih sredstava (automobil s prihvatljivom cijenom parkinga, autobus, vlak, tramvaj, taksi…), kako s takvom jedinstvenom kartom uštedjeti na kućnom proračunu, a društvenoj zajednici omogućiti odgovorno poslovanje i ispunjenje javnoga interesa, kako učenicima i studentima omogućiti besplatno putovanje do škole i fakulteta i slično.

© 2024 Savez za Željeznicu