Savez za Željeznicu

Hrvatski

Sretan Božić i Nova godina!

Svim članovima i svim poduprateljicama i podupirateljima naših aktivnosti i našeg djelovanja, te svim ljudima dobre volje, želimo Sretan Božić i Sretnu novu 2024. godinu!

Predsjedništvo i poslovodstvo Saveza za željeznicu

Kako poboljšati status žena u prometnom sektoru?

Na pitanje “Što bi trebalo promijeniti kako bi vam se poboljšali uvjeti rada?”, tek na 5. mjestu ispitanice su istakle zahtjev za veće plaće. Prije toga važnija im je komunikacija sa kolegama i nadređenima, bolji radni uvjeti i više edukacije, rečeno je na predstavljanju ankete o stavovima žena u rodno segregiranom prometnom sektoru.

U Kući ljudskih prava u Zagrebu, 7. prosinca održana je tribina na kojoj su predstavljeni rezultati ankete o …

Brošura o pravima putnika

HAKOM je izdao brošuru o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu koja sadrži sve relevantne informacije o pravima i obvezama koje putnici imaju u trenutku putovanja vlakom. Brošure su dostupne na većini kolodvora, u vlakovima, na mrežnim stranicama HŽ PP-a, MMPI-a, Udruge potrošača, HGK te HAKOM-a.

 Od 7. lipnja 2023. u primjeni je nova Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu – Uredba (EU) …

Potrebno je više suradnje, koordinacije i želje za suradnjom

Odgovor na pitanje „Koliko kvaliteta infrastrukture utječe na željeznički prijevoz?“, sam se nametnuo! Panelisti su kvalitetu željezničke infrastrukture ocijenili sa četiri trojke i jednom dvojkom. 

U Zagrebu je 26. listopada organizirana panel diskusija na temu “Utjecaj kvalitete infrastrukture na željeznički prijevoz“, a organizatori su bili Agencija za sigurnost željezničkog prometa, Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i HAKOM. Panelu, čiji je cilj bio odgovoriti na naslovnu …

© 2024 Savez za Željeznicu