Savez za Željeznicu

Hrvatski

Jesmo li dobro prometno povezani s Europom?

Savez za željeznicu, u suradnji s Hrvatskom regulatornom agencijom za mrežne djelatnosti (HAKOM), 13. prosinca 2022. u Zagrebu organizira panel diskusiju pod naslovom “Hrvatska u željezničkoj mreži TEN-T i RFC koridora – jesmo li povezani s Europom?”

Temu zadnjeg ovogodišnjeg panela u organizaciji Saveza za željeznicu – “Hrvatska u željezničkoj mreži TEN-T i RFC koridora – jesmo li povezani s Europom?” – nametnula je aktualna situacija. Naime, u Bruxsellesu se trenutno …

Održana konferencija SuTra 2022 – za održivi transportni sektor sutrašnjice

Predsjednik SZŽ Ante Klečina aktivno je sudjelovao na značajnoj međunarodnoj znanstvenoj konferenciji o održivom transportu u Opatiji.

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci, zajedno sa Sveučilištem Sjever Varaždin/Koprivnica, organizirao je i proveo znanstvenu konferenciju “International Conference on Sustainable Transport – SuTra 2022”. Na konferenciji je, uz dekane i rektore, sudjelovala i ministrica turizma, izv. prof. dr. sc. Nikolina Brnjac. Na konferenciji sudjelovao je i predsjednik SZŽ, Ante Klečina, kao autor rada, panelist …

Godina velikih željezničkih obljetnica

U subotu 1. listopada 2022. navršava se 160 godina kako je u Zagreb stigao prvi vlak, tj. Kako je službeno za promet otvorena željeznička pruga Zidani Most – Zagreb – Sisak – Galdovo. Iste godine, 1862., otvoren je i Zagreb Južni kolodvor (danas Zagreb Zapadni kolodvor), kao i kolodvor Sisak te druge zgrade željezničkih kolodvora duž pruge. To je pruga koja je Zagreb spojila sa srednjom i Zapadnom Europom i …

30 godina razvoja prema integriranom prijevozu putnika u Zagrebu

Osnovna prednost željeznice u gradsko-prigradskom prijevozu je u brzini: prosječna brzina prigradskog vlaka je 45 km/h, autobusa 20 km/h, a tramvaja 17 km/h. Na to se nadovezuju i druge prednosti kao što su 30 puta manja emisija štetnih tvari nego u cestovnom prometu, manja potrošnja energije, manje onečišćenja zraka i manja buka, veća sigurnost prometa, rasterećenje gradskih i prigradskih prometnica i parkirališta, bolja mogućnost prijevoza osoba smanjene pokretljivosti, mogućnost prijevoza …

© 2024 Savez za Željeznicu