Savez za Željeznicu

Brošura o pravima putnika

Brošura o pravima putnika

HAKOM je izdao brošuru o pravima i obvezama putnika u željezničkom prijevozu koja sadrži sve relevantne informacije o pravima i obvezama koje putnici imaju u trenutku putovanja vlakom. Brošure su dostupne na većini kolodvora, u vlakovima, na mrežnim stranicama HŽ PP-a, MMPI-a, Udruge potrošača, HGK te HAKOM-a.

 Od 7. lipnja 2023. u primjeni je nova Uredba Europskog parlamenta i Vijeća o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu – Uredba (EU) br. 2021/782, koja zamjenjuje sad već staru Uredbu EZ br. 1371/2007. Sukladno izmjenama u novoj Uredbi, HAKOM je izradio novu brošuru namijenjenu putnicima u željezničkom prijevozu. Brošurom se želi bolje informirati putnike o njihovim pravima, ali i obvezama koje imaju u trenutku putovanja vlakom.

Brošure su dostupne na blagajnama većine kolodvora, u vlakovima, na mrežnim stranicama HŽ Putničkog prijevoza, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Udruge potrošača i Hrvatske gospodarske komore te na mrežnoj stranici HAKOM-a.

U brošuri korisnici mogu saznati kako mogu ostvariti pravo na povrat troškova zbog kašnjenja vlaka, na koji način ostvariti to pravo, kako podnijeti prigovor na uslugu kojom korisnik nije zadovoljan, brojeve telefona i adrese elektroničke pošte na koje se mogu obratiti itd. 

U brošuri posebno je naglašeno kako podršku pri putovanju mogu dobiti  osobe s invaliditetom i osobe smanjenje pokretljivosti te uloga HAKOM-a u zaštiti prava putnika.

Brošuru možete pogledati na linku OVDJE.

© 2024 Savez za Željeznicu